Om Jezus te kennen en Hem bekend te maken

Coronavirus (COVID-19)

In kader van het corona virus en het advies van onze overheid hebben wij besloten om de zondag samenkomst niet te laten doorgaan. Ten eerste gebiedt de liefde ons om met voorzichtigheid te handelen. We willen de verspreiding van het corona virus en bijgevolg het potentiële sterven, niet in de hand werken. Daarnaast doen deze gebeurtenissen ons stil staan bij de kwetsbaarheid van het leven en doen ons realiseren dat er veel zaken zijn die wij zelf niet onder controle hebben. Het zijn tijden waarin angst, onzekerheid en paniek de overhand kunnen nemen. 

In deze tijden is het goed om herinnerd te worden dat de boodschap van Jezus een boodschap van hoop is. Ons leven ligt uiteindelijk in de hand van een goede God. En we weten dat het lijden in deze wereld iets tijdelijk is. We verwachten de vernieuwing van alle dingen die mogelijk gemaakt wordt door Jezus Die de dood overwonnen heeft. We bidden en hopen dat deze periode van korte duur mag zijn alsook dat dit een tijd mag zijn waar ieder ware rust en eeuwige hoop mag vinden.

“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” – Filippenzen 4:6

Hebt u vragen? Wilt u verder praten? Gebed nodig? Wij zijn steeds bereikbaar op het volgende nummer 0485670233.