Om Jezus te kennen en Hem bekend te maken

Levend Water

“Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.
Wie in Mij gelooft,…: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste binnenste vloeien. – Johannes 7:37-38

Deze opmerkelijke woorden van Jezus leren ons:

  • Uit onszelf hebben we geen echt leven, want onze zonden hebben ons geestelijk gedood
  • Alleen Jezus kan ons echt leven geven en vervullen
  • Jezus doet dat voor wie in Hem gelooft