Om Jezus te kennen en Hem bekend te maken

Lukas 7 vs 1-23

Bijbelgedeelte HOOFDSTUK 7 De hoofdman in Kapernaüm 1 Nadat Hij al Zijn woorden beëindigd had ten aanhoren van het volk, ging Hij Kapernaüm binnen. 2 En een dienaar van een zekere hoofdman over honderd, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. 3 Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudsten…

Lukas 2 vs 41- 3 vs 20

Bijbelgedeelte De twaalfjarige Jezus in de tempel 41 En Zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. 42 En toen Hij twaalf jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren, 43 en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het Kind Jezus, terwijl…

Lukas 2 vs 1-40

Bijbelgedeelte HOOFDSTUK 2 De geboorte van Jezus 1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. 2 Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. 3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn…