Om Jezus te kennen en Hem bekend te maken

Samenkomsten over 1 Petrus

1 Petrus 4 vs 12-19

Er is geen audio van deze preek. Bijbelgedeelte Lijden als een christen 12 Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. 13 Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook…

1 Petrus 3 vs 8-12

Bijbelgedeelte Opwekking tot verdraagzaamheid 8 Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. 9 Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. 10 Want wie het leven wil liefhebben en goede…

1 Petrus 3 vs 1-7

Bijbelgedeelte Het christelijke huwelijk 1 Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, 2 doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen. 3 Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het…