Om Jezus te kennen en Hem bekend te maken

Samenkomsten over 2 Petrus

2 Petrus 1 vs 1-21

Bijbelgedeelte Afzender, geadresseerden, groet 1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus: 2 moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. De…