Om Jezus te kennen en Hem bekend te maken

Samenkomsten over Efeze

Efeze 3 vs 14-21

Bijbelgedeelte 14 Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, 15 naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, 17…