Om Jezus te kennen en Hem bekend te maken

Samenkomsten over Lukas 10

Lukas 10 vs 21-42

Bijbelgedeelte Het welbehagen van de Vader 21 Op dat moment verheugde Jezus Zich in de geest en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.…