Om Jezus te kennen en Hem bekend te maken

Samenkomsten over Lukas 19

Lukas 19 vs 28-48

Bijbelgedeelte Intocht in Jeruzalem 28 Nadat Jezus dit gezegd had, reisde Hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. 29 En het gebeurde, toen Hij dicht bij Bethfagé en Bethanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat Hij twee van Zijn discipelen uitzond. 30 Hij zei: Ga het dorp in dat voor…