Om Jezus te kennen en Hem bekend te maken

Samenkomsten over Lukas 8

Lukas 8 vs 40 – 9 vs 6

Bijbelgedeelte Het dochtertje van Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw 40 Het gebeurde, toen Jezus terugkeerde, dat de menigte Hem ontving, want ze waren allen op Hem blijven wachten. 41 En zie, er kwam een man, van wie de naam Jaïrus was. Hij was een leidinggevende in de synagoge. Hij viel aan de voeten van Jezus…

Lukas 8 vs 22-39

Bijbelgedeelte De storm gestild 22 Het gebeurde op een van die dagen dat Hij met Zijn discipelen aan boord van een schip ging. En Hij zei tegen hen: Laten wij overvaren naar de overkant van het meer. En zij voeren weg. 23 Toen zij voeren, viel Hij in slaap. En er viel een stormwind neer…