Om Jezus te kennen en Hem bekend te maken

Samenkomsten over Lukas 9

Lukas 9 vs 37-62

Bijbelgedeelte De maanzieke jongen 37 Het gebeurde de volgende dag, toen zij van de berg afdaalden, dat een grote menigte Hem tegemoet kwam. 38 En zie, een man uit de menigte riep: Meester, ik bid U, kijk toch naar mijn zoon, want hij is mijn enig kind. 39 En zie, een geest grijpt hem en…

Lukas 8 vs 40 – 9 vs 6

Bijbelgedeelte Het dochtertje van Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw 40 Het gebeurde, toen Jezus terugkeerde, dat de menigte Hem ontving, want ze waren allen op Hem blijven wachten. 41 En zie, er kwam een man, van wie de naam Jaïrus was. Hij was een leidinggevende in de synagoge. Hij viel aan de voeten van Jezus…