Om Jezus te kennen en Hem bekend te maken

Samenkomsten over Psalm 116

Psalmen 116

Bijbelgedeelte HOOFDSTUK 116 Danklied van een verloste 1 Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. 2 Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen. 3 Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden mij getroffen, ik ondervond benauwdheid en…