Om Jezus te kennen en Hem bekend te maken

1 Petrus

1 Petrus 4 vs 12-19

Er is geen audio van deze preek. Bijbelgedeelte Lijden als een christen 12 Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. 13 Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook…

1 Petrus 3 vs 8-12

Bijbelgedeelte Opwekking tot verdraagzaamheid 8 Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. 9 Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. 10 Want wie het leven wil liefhebben en goede…

1 Petrus 3 vs 1-7

Bijbelgedeelte Het christelijke huwelijk 1 Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, 2 doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen. 3 Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het…

1 Petrus 2 vs 13-25

Bijbelgedeelte Aan alle gezag onderdanig 13 Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning, als hoogste machthebber, 14 hetzij aan de stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goeddoen. 15 Want zo is het de wil…