Om Jezus te kennen en Hem bekend te maken

Diverse

Psalmen 47 vs 1-10

Bijbelgedeelte HOOFDSTUK 47 God triomfeert 1 Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach. 2 Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide vreugdezang. 3 Want de HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over de hele aarde. 4 Hij onderwerpt volken aan ons, Hij brengt natiën onder onze…

Psalm 37

Bijbelgedeelte Alleen God schenkt heil 1 Een psalm van David. Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, \qs aleph\qs* benijd niet wie onrecht doen. 2 Want als gras zullen zij snel verdorren, als groene grasscheutjes zullen zij verwelken. 3 Vertrouw op de HEERE en doe het goede; \qs beth\qs* bewoon de aarde en voed u…