Om Jezus te kennen en Hem bekend te maken

Kolossenzen

Kolossenzen 4 vs 2-18

Bijbelgedeelte Volharding in het gebed; getuigenis naar buiten 2 Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. 3 Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, 4 opdat ik…