Om Jezus te kennen en Hem bekend te maken

Samenkomsten door Deter De Wet

Romeinen 8 vs 1 – 17

Bijbelgedeelte HOOFDSTUK 8 Het leven door de Geest 1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. 2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en…

Lukas 19 vs 28-48

Bijbelgedeelte Intocht in Jeruzalem 28 Nadat Jezus dit gezegd had, reisde Hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. 29 En het gebeurde, toen Hij dicht bij Bethfagé en Bethanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat Hij twee van Zijn discipelen uitzond. 30 Hij zei: Ga het dorp in dat voor…

Psalmen 2

Bijbelgedeelte HOOFDSTUK 2 De HEERE en Zijn Gezalfde 1 Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? 2 De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: 3 Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! 4…

Lukas 8 vs 22-39

Bijbelgedeelte De storm gestild 22 Het gebeurde op een van die dagen dat Hij met Zijn discipelen aan boord van een schip ging. En Hij zei tegen hen: Laten wij overvaren naar de overkant van het meer. En zij voeren weg. 23 Toen zij voeren, viel Hij in slaap. En er viel een stormwind neer…

Habakuk 3 vs 1-19

Bijbelgedeelte HOOFDSTUK 3 Gebed van Habakuk 1 Een gebed van Habakuk, de profeet. Op Sjigjonot. 2 HEERE, toen ik Uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. HEERE, Uw werk, behoud het in het leven in het midden van de jaren, maak het bekend in het midden van de jaren. Denk in Uw toorn aan ontferming! 3…

Kolossenzen 4 vs 2-18

Bijbelgedeelte Volharding in het gebed; getuigenis naar buiten 2 Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. 3 Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, 4 opdat ik…