Om Jezus te kennen en Hem bekend te maken

Samenkomsten over Eenheid

1 Petrus 3 vs 8-12

Bijbelgedeelte Opwekking tot verdraagzaamheid 8 Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. 9 Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. 10 Want wie het leven wil liefhebben en goede…