Om Jezus te kennen en Hem bekend te maken

Samenkomsten over Gebed

Kolossenzen 4 vs 2-18

Bijbelgedeelte Volharding in het gebed; getuigenis naar buiten 2 Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. 3 Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, 4 opdat ik…

Efeze 3 vs 14-21

Bijbelgedeelte 14 Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, 15 naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, 17…