Om Jezus te kennen en Hem bekend te maken

Samenkomsten van maart 2016

Johannes 11

Bijbelgedeelte HOOFDSTUK 11 De opwekking van Lazarus 1 En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. 2 (Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en Zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren; haar broer Lazarus was ziek.) 3 Zijn zusters dan stuurden…

Efeze 3 vs 14-21

Bijbelgedeelte 14 Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, 15 naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, 17…